fbpx ...

Mgr Lidia Lasik
Dietetyk, psychodietetyk

  • Konsultacje dietetyczne
  • Zbilansowane plany żywieniowe
  • Edukacja żywieniowa
  • Test metaboliczny z analizą składu ciała
  • Diagnoza dietetyczna: wywiad żywieniowo-zdrowotny
  • Ocena efektów procesu terapeutycznego – ewaluacja zaplanowanego celu
  • Opracowanie indywidualnego zapotrzebowania na energię metodą kalorymetrii pośredniej

Tel +48 660 288 730

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku Biologia (studia magisterskie) oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej na kierunku Dietetyka (studia magisterskie), Podyplomowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (studia dwuletnie), Studiów Podyplomowych z Zakresu dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na BSW, Studiów Podyplomowych z Zakresu Psychodietetyki na SWPS. Na bieżąco uzupełniam i weryfikuję swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu dietetyki, zdrowego stylu życia, motywacji oraz chorób cywilizacyjnych i dietozależnych. Obecnie, oprócz prowadzenia własnej praktyki, pracuję w szkole średniej w Łobżenicy. Dietetyka nie jest wyłącznie moim zawodem, ponieważ fascynacja zdrowym stylem życia oraz odżywiania zrodziła się znacznie wcześniej.

 

Dietetyk&Psychodieteryk

mgr Lidia Lasik

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.